Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odpovědí na soutěžní otázku a vyplněním svého jména a emailové adresy vyslovuji souhlas s tím, že internetová prezentace v rámci obchodní činnosti firmy Walker & Volf, bude pro účely soutěže a pro účely dalšího marketingu zpracovávat mé osobní údaje. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Rovněž souhlasím s komunikací a zasílám obchodních sdělení elektronickými prostředky.

Poučení: máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovávaných a právo na opravu těchto osobních údajů. Dále máte tato práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo. S vědomím, že svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů na dobu neurčitou, až do jeho případného odvolání.

Walker & Volf si vyhrazuje právo změny výhry v době konání soutěže, či zrušení celé soutěže. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.